Video: Kinh ngạc đại sư thiếu lâm p.h.i tiêu x.u.yên kính

Tưởng rằng những tình huống chỉ có ở trên phim ảnh hay trong những tiểu thuyết của Kim Dung thôi, nay được tái hiện bởi một vị sư phụ cao tăng đắc đạo.(video phía bên dưới)

Thiếu Lâm Tự là cội nguồn của Thiền tông Trung Hoa, Nhật Bản và nhiều nước châu Á, là cái nôi của nền v.õ thu.ật Trung Hoa và v.õ th.uật thế giới. Thiếu Lâm Tự có nghĩa là ngôi chùa trong rừng núi Thiếu Thất. … Phải đến Bồ Đề Đạt Ma, cùng với sự phát triển của Thiền tông, v.õ mới được nâng lên tầm v.õ th.uật, võ học, võ đạo

Thiếu Lâm tự cũng là nơi khai sinh m.ôn ph.ái cùng tên nổi danh khắp thế giới. Nó cũng được xem là nguồn gốc của một số v.õ công tại Trung Quốc, gắn liền với  thành ngữ: Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm, nghĩa là mọi v.õ thuật trong thiên hạ đều khởi phát từ Thiếu Lâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *